اخبار سایت
KX-TDA100D
بازگشت به صفحه قبلی
.1پشتیبانی 20 تا 120 پورت
2. بدون نیاز به ایجادو برنامه ریزی پیچیده برای درخواست هر مشتری و هر پروژه
با در نظر گرفتن وبرنامه ریزی اولیه مرکز تلفن نصب وبرنامه ریزی آسان در زمانی کوتاه امکانپذیر است.
3. بدون نیاز به امکانات و قابلیت های اضافی
کارت کالر آیدی برای خطوط شهری و کارت داخلی آنالوگ برای نشانگر پیام
این امکانات بهعنوان قابلیت های استاندارد واولیه دراین مرکز تلفن وجود دارد.
4. ایجاد راهکار بی سیم
با ارتقاء دانش و تکنولوژی نیاز به راهکار بی سیم به سرعت در حال افزایش است.
این مرکز تلفن دارای این قابلیت با قیمت مناسب و عملکرد آسان است.
 
طراحی وب سایت تمامی حقوق وب سایت متعلق به فروشگاه معلم می باشد .